Szukaj:  

Partnerstwa

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych “POLEKSMOT” w Katowicach – www.motorzeczoznawcy.pl
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych “POLEKSMOT” w Katowicach powstało w 1991 roku, jednak tradycje jego funkcjonowania sięgają roku 1948, kiedy to grupa obecnych członków tworzyła zalążki ruchu rzeczoznawczego w strukturach Polskiego Związku Motorowego. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, w tym Rzeczoznawcy Samochodowi z listy Ministerstwa Infrastruktury, utworzonej zgodnie ze znowelizowaną ustawą “Prawo o ruchu drogowym”, są zgrupowani w organizacjach gospodarczych, będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Stanowią grupę wybitnych specjalistów we wszystkich dziedzinach związanych z motoryzacją i techniką maszynową. Posiadana przez rzeczoznawców i ciągle uzupełniana wiedza oraz zdobywane latami pracy doświadczenie dają rękojmię realizacji usług eksperckich na najwyższym poziomie.

Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych w Krakowie – www.psbs.org.pl
Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych jest organizacją pozarządową, która powstała w 1996 r.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

- edukowanie i wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych jego członków,

- ułatwianie komunikacji między biegłymi, służącej wymianie doświadczeń i poglądów

związanych z problematyką wypadków drogowych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

- zrzeszanie biegłych zajmujących się problematyką wypadków drogowych,

- działania zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości opinii biegłych,

- upowszechnianie osiągnięć w zakresie badania wypadków drogowych,

- inspirowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie publikacji związanych z

wypadkami drogowymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Kresowe Bractwo Motocyklowe – www.kresowe.bractwo.motocyklowe.org

Kresowe Bractwo Motocyklowe BIAŁY KRUK to nieformalna grupa pasjonatów motocyklizmu, kierujących się ideami wolności i niezależności. To także grono przyjaciół związanych ze wschodnimi rubieżami Rzeczpospolitej, których łączą setki wspólnie pokonanych kilometrów.

LUBELSKIE CENTRUM RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH Sp. z o.o. – www.lcrm.pl

Na bazie biura rzeczoznawczego Moto-Expert mgr inż. Przemysław Sander oraz biura rzeczoznawczego Jatech mgr inż. Jacek Warzocha powstał nowy podmiot Lubelskie Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Towarowej 7.

LCRM Sp. z o.o. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSMOT w Katowicach. Nowy podmiot jest spółką dwóch rzeczoznawców i biegłych sądowych, mający za zadanie sprostać wymogom i oczekiwaniom rynku usług rzeczoznawczych i opiniowania technicznego oraz podniesienie jakości tych usług w szczególności na terenie województwa lubelskiego. Jesteśmy Rzeczoznawcami Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego oraz czynnymi Biegłymi Sądu Okręgowego w Lublinie i w Zamościu z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny szkód, wartości rynkowej pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków (Absolwenci Ekspertyzy Wypadku Drogowego w Krakowie).

Jak do nas trafić

Wcześniej możesz zadzwonić

Tomasz Szarzyński     +48 606 913 876
Zbigniew Szarzyński   +48 502 201 788